لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 09:41
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

EPEA
مخفف عبارت EPEA
European Prison Education Association
انجمن اروپایی آموزش در زندان در سا...
IAU
مخفف عبارت IAU
International Astronomical Union
اتحادیه بین‌المللی اختر شناسی (IAU...