لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:48
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BRIDGE
مخفف عبارت BRIDGE
Building Radio frequency IDentification for the Glob ...
ساختار شناسه فرکانس رادیویی در محی...
VCO
مخفف عبارت VCO
Voltage Controlled Oscillator
یک گوشی موبایل بایستی بتواند روی ف...
OFDM
مخفف عبارت OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OFDM (مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود ...
OLT
مخفف عبارت OLT
Offentlig Landmobil Telefoni
OLT اولین تلفن همراه زمینی در نروژ...