لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 27 شهریور 1398 - 09:26
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TCT
مخفف عبارت TCT
Telecommunication Company of Tehran
شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در ...
TI
مخفف عبارت TI
Transparency International
شفافیت بین‌الملل یک سازمان غیر دول...
IPO
مخفف عبارت IPO
Initial Public Offerings
فروش اولیهٔ سهام ، عبارتست از اولی...