لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 04:42
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IKIA
مخفف عبارت IKIA
Imam Khomeini International Airport
فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
TSL
مخفف عبارت TSL
Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگ...
TIA
مخفف عبارت TIA
Tbilisi International Airport
فرودگاه بین‌المللی تفلیس (TIA) فرو...