لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 06:42
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IDS
مخفف عبارت IDS
Interactive Drives System
سیستم رانندگی با عوامل تاثیر گذارن...
SNMP
مخفف عبارت SNMP
Simple Network Management Protocol
پروتکل آسان مدیریت شبکه (SNMP) عبا...