لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 مهر 1397 - 23:40
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

سیبا
مخفف عبارت سیبا
سیستم یکپارچه بانک ملی ایران
سیستم یکپارچه بانک ملی ایران، ساما...
MRI
مخفف عبارت MRI
Magnetic Resonance Imaging
ام‌آرآی، تصویرسازی تشدید مغناطیسی ...