لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 23 آذر 1397 - 06:13
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

GND
مخفف عبارت GND
Gemeinsame Norm Datei
برگه‌دان مستند فراگیر که به‌اختصار...
سیبا
مخفف عبارت سیبا
سیستم یکپارچه بانک ملی ایران
سیستم یکپارچه بانک ملی ایران، ساما...
MRI
مخفف عبارت MRI
Magnetic Resonance Imaging
ام‌آرآی، تصویرسازی تشدید مغناطیسی ...