لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 19:37
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BCCI
مخفف عبارت BCCI
Bank of Credit and Commerce International
بانک اعتباری و بازرگانی بین‌المللی...