لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 19:35
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

GREP
مخفف عبارت GREP
Globally search a Regular Expression and Print
grep یک نرم‌افزار خط فرمان است که ...