مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPC
مخفف عبارت NPC
Non-Player Character
NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای...
TPPA
مخفف عبارت TPPA
Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم...
RTD
مخفف عبارت RTD
Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی است....
APC
مخفف عبارت APC
Association for Progressive Communications
انجمن ارتباطات پیشرو - (APC)، یک سازمان...
NFA
مخفف عبارت NFA
Nondeterministic Finite Automaton
در تئوری محاسبات، اتوماتون تعین‌ناپذیر...
UNPO
مخفف عبارت UNPO
Unrepresented Nations & Peoples Organization
سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های غیررسمی، یک...
UPVC
مخفف عبارت UPVC
Unplasticised Poly Vinyl Chloride
پلی ونیل کلراید غیر پلاستیکی (UPVC) این...
IERA
مخفف عبارت IERA
Iranian Educational Research Association
انجمن پژوهش های آموزشی ایران اهداف به...
IRPS
مخفف عبارت IRPS
Iranian Radiation Protection Society
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران اهداف -...
NSF
مخفف عبارت NSF
National Science Foundation
بنیاد ملی علوم آمریکا NSF، یک سازمان...