لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 06:48
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPPA
مخفف عبارت TPPA
Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم (ا...
RTD
مخفف عبارت RTD
Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی...
APC
مخفف عبارت APC
Association for Progressive Communications
انجمن ارتباطات پیشرو - (APC)، یک س...
NFA
مخفف عبارت NFA
Nondeterministic Finite Automaton
در تئوری محاسبات، اتوماتون تعین‌نا...
UNPO
مخفف عبارت UNPO
Unrepresented Nations & Peoples Organization
سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های غیررسمی،...
UPVC
مخفف عبارت UPVC
Unplasticised Poly Vinyl Chloride
پلی ونیل کلراید غیر پلاستیکی (UPVC...
IERA
مخفف عبارت IERA
Iranian Educational Research Association
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
...
IRPS
مخفف عبارت IRPS
Iranian Radiation Protection Society
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
NSF
مخفف عبارت NSF
National Science Foundation
بنیاد ملی علوم آمریکا NSF، یک سازم...