مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ESOL
مخفف عبارت ESOL
English for Speakers of Other Languages
آزمون ESOL : همه ساله بیش از چهار...
MCS
مخفف عبارت MCS
Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
IAA
مخفف عبارت IAA
International Advertising Association
سازمان جهانی تبلیغات IAA یا اتحادیه...
IGO
مخفف عبارت IGO
Iranian Geometry Olympiad
هندسه به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی...
WSW
مخفف عبارت WSW
Women who have Sex with Women
زنانی که با زنان سکس دارند (WSW) زنانی...
PCI
مخفف عبارت PCI
Percutaneous Coronary Intervention
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...