لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 26 خرداد 1398 - 01:18
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

XOOPS
مخفف عبارت XOOPS
eXtensible Object Oriented Portal System
برنامه مدیریت محتوای زوپس، یک نرم‌...
PABX
مخفف عبارت PABX
Private Automatic Branch Exchange
یک سیستم تلفن سویچینگ (گزینشی) خود...
PKI
مخفف عبارت PKI
Public Key Infrastructure
در رمزنگاری، گواهی دیجیتال یا گواه...
UNHRC
مخفف عبارت UNHRC
United Nations Human Rights Council
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی...
TSP
مخفف عبارت TSP
Travelling Salesman Problem
مسئله فروشنده دوره‌گرد مسئله‌ای مش...