لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 03:33
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

FEMA
مخفف عبارت FEMA
Federal Emergency Management Agency
سازمان مدیریت بحران فدرال که به اخ...
INSEP
مخفف عبارت INSEP
Institute of Sport, Expertise and Performance
مؤسسه‌ی ملی ورزش، مهارت و عملکرد
MCU
مخفف عبارت MCU
Multipoint Control Unit
کنترل عملکرد بلوک‌های مختلف در موب...
MVNO
مخفف عبارت MVNO
Mobile Virtual Network Operator
کمپانی های بی سیم هستند که مارک، ب...
FMRI
مخفف عبارت FMRI
Functional Magnetic Resonance Imaging
تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، ...
IOPS
مخفف عبارت IOPS
Input/Output Operation per Second
آی‌آپس یکی از سنجش‌های عملکرد متدا...
GIS
مخفف عبارت GIS
Geographic Information Systems
سامانهٔ اطلاعات مکانی یا سیستم اطل...