لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 04:42
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TMDS
مخفف عبارت TMDS
Transition Minimized Differential Signaling
TMDS به معنی ارسال تفاضلی و کم‌حجم...