لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:27
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TMDS
مخفف عبارت TMDS
Transition Minimized Differential Signaling
TMDS به معنی ارسال تفاضلی و کم‌حجم...