لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 21 آذر 1397 - 13:43
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

LBL
مخفف عبارت LBL
Lawrence Berkeley National Laboratory
آزمایشگاه ملی لارنس برکلی مشهور به...