لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 31 تیر 1398 - 01:31
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NPT
مخفف عبارت NPT
Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام...
BIID
مخفف عبارت BIID
Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخف...
NLP
مخفف عبارت NLP
Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...
SRA
مخفف عبارت SRA
Serotonin Releasing Agent
آزادکننده سرتونین (با نماد اختصاری...
NINDS
مخفف عبارت NINDS
National Institute of Neurological Disorders and Str ...
موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه ان...
PNN
مخفف عبارت PNN
Probabilistic Neural Network
یک نوع شبکه عصبی است که احتمال عضو...
ALS
مخفف عبارت ALS
Amyotrophic Lateral Sclerosis
بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (A...
SSRI
مخفف عبارت SSRI
Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
مهارکننده‌های بازجذب سروتونین با ن...