لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 3 شهریور 1398 - 01:20
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LIGA
مخفف عبارت LIGA
Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...
BFHI
مخفف عبارت BFHI
Baby Friendly Hospital Initiative
طرح بیمارستان دوست‌دار کودک (به اخ...
IEASIS
مخفف عبارت IEASIS
Iranian Research Association on Information Society
انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعات...
CBD
مخفف عبارت CBD
Central Business District
در کشورهای مختلف عبارات گوناگونی ب...
IPCC
مخفف عبارت IPCC
Independent Police Complaints Commission
کمیسیون مستقل دادخواهی پلیس لندن ب...
PKI
مخفف عبارت PKI
Public Key Infrastructure
در رمزنگاری، گواهی دیجیتال یا گواه...
ITER
مخفف عبارت ITER
International Thermonuclear Experimental Reactor
راکتور گرماهسته‌ای آزمایشی بین‌الم...
IMF
مخفف عبارت IMF
International Monetary Fund
صندوق بین‌المللی پول یکی از ارگان‌...
AASHTO
مخفف عبارت AASHTO
American Association of State Highway and Transporta ...
آیین نامه طرح هندسی راه بر اساس اس...
MBA
مخفف عبارت MBA
Master of Business Administration
اِم بی اِی درجهٔ کارشناسی ارشد در ...