لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 09:20
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IMA
مخفف عبارت IMA
Integrated Modular Avionics
اویونیک ماجولار یکپارچه در حقیقت ب...
نوپا
مخفف عبارت نوپا
نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایر...
پاد
مخفف عبارت پاد
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
سامانه پاد (پایگاه اطلاع‌رسانی دول...
CEN
مخفف عبارت CEN
Comité Européen de Normalisation
CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردها...