مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

APR
مخفف عبارت APR
Abdominal Perineal Resection
APR به معنای افتادگی رحم و مثانه در...
APR
مخفف عبارت APR
Annual Percentage Rate
نرخ درصدی سالانه یا اِی‌پی‌آر (APR) نرخ...
PCI
مخفف عبارت PCI
Percutaneous Coronary Intervention
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
ص
مخفف عبارت ص
صلی الله علیه و آله و سلم
پسوند «صلی الله علیه و آله و سلم» به...
ع
مخفف عبارت ع
علیه السلام
پسوند «علیه السلام» برای احترام به مقام...
LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروشکست...
ساما
مخفف عبارت ساما
سامانه اطلاعات موثر اشخاص
سامانه ساما: اطلاعات کارچاقکن‌ها،...
EDTA
مخفف عبارت EDTA
Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) یک...
بام
مخفف عبارت بام
بانکداری الکترونیک ملی
بانکداری اینترنتی به مفهوم ارائه خدمات...
EC
مخفف عبارت EC
Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با نماد...