لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 3 شهریور 1398 - 00:23
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NNSS
مخفف عبارت NNSS
Navy Navigation Satellite System
سامانه ناوبری ترنزیت یا ناوست یا N...
CFA
مخفف عبارت CFA
Center For Astrophysics
مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونین ...
PACS
مخفف عبارت PACS
Picture Archieving and Communication System
سامانه بایگانی و تبادل تصویر معروف...
OUI
مخفف عبارت OUI
organization unit indentify
نوع نوشته شدن مک آدرس در کامپیوتر ...