لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 04:30
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NNSS
مخفف عبارت NNSS
Navy Navigation Satellite System
سامانه ناوبری ترنزیت یا ناوست یا N...
CFA
مخفف عبارت CFA
Center For Astrophysics
مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونین ...
PACS
مخفف عبارت PACS
Picture Archieving and Communication System
سامانه بایگانی و تبادل تصویر معروف...
OUI
مخفف عبارت OUI
organization unit indentify
نوع نوشته شدن مک آدرس در کامپیوتر ...
CSMU
مخفف عبارت CSMU
Crash Survivable Memory Units
در بسیاری از سوانح هوایی، معمولاً ...
UNIIMOG
مخفف عبارت UNIIMOG
United Nations Iran Iraq Military Observer Group
گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در...