لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 11:28
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شیت
مخفف عبارت شیت
شورای یاوری تهیدستان
در ماه‌های منتهی به انقلاب بهمن ۱۳...
EMI
مخفف عبارت EMI
Electric and Musical Industries
ایمی (EMI) یا گروه ایمی، شرکت چندم...
BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سر...
VAC
مخفف عبارت VAC
Visa Application Center
بعضی از کارهای مربوط به سفارتخانه‌...
CSR
مخفف عبارت CSR
Corporate Social Responsibility
مسئولیت اجتماعی برند که به مسئولیت...