لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 19:48
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

JCPOA
مخفف عبارت JCPOA
Joint Comprehensive Plan of Action
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با ...
HARP
مخفف عبارت HARP
High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکا...
BIN
مخفف عبارت BIN
Bank Identification Number
شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف ...
RISC
مخفف عبارت RISC
Reduced instruction Set Computing
RISC مجموعه دستورها ساده شده‌ است ...
BDS
مخفف عبارت BDS
BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهوا...
AUMS
مخفف عبارت AUMS
Alborz University Medical Journal
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز (AU...