مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WCW
مخفف عبارت WCW
Woman Crush Wednesday
دوشنبه ها خانم‌ها عکس های جالبشون رو در...
IPTV
مخفف عبارت IPTV
Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
MCSA
مخفف عبارت MCSA
Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مدرک که...
ARPANET
مخفف عبارت ARPANET
Advanced Research Projects Agency Network
آرپانت (ARPANET) مخفف سازمان پروژه‌های...