لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 18:43
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

EBU
مخفف عبارت EBU
European Broadcasting Union
اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی (به...
PAP
مخفف عبارت PAP
Password Authentication Protocol
پروتکُل تأیید گُذَرواژه یا پاپ (pa...
FCC
مخفف عبارت FCC
Federal Communication Commision
علامت اختصاری FCC ، سازمان آمریکائ...
PBS
مخفف عبارت PBS
Public Broadcasting Service
شبکه پی بی اس یکی از بزرگترین شبکه...
IRINN
مخفف عبارت IRINN
Islamic Republic of Iran News Network
شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران (IRIN...
SOAP
مخفف عبارت SOAP
Simple Object Access Protocol
با استفاده از پروتکل دسترسی آسان ب...