لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 22:01
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ADHD
مخفف عبارت ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
اختلال کم‌توجّهی - بیش‌فعالی (ADHD...