لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 13:35
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CUDA
مخفف عبارت CUDA
Compute Unified Device Architecture
کودا (CUDA) یک سکوی پردازش موازی و...
CSV
مخفف عبارت CSV
Comma Separated Variable
مقادیر جداشده با کاما یا سی‌اِس‌وی...
ARPA
مخفف عبارت ARPA
Address and Routing Parameter Area
نام دامنه آرپا یک دامنه سطح بالا د...
BI
مخفف عبارت BI
Business Intelligence
هوش تجاری را می توان به عنوان یکسر...
CFA
مخفف عبارت CFA
Center For Astrophysics
مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونین ...
SCUBA
مخفف عبارت SCUBA
Self Contained Underwater Breathing Apparatus
اسكوبا مجموعه وسايلي است كه شما مي...
SMIL
مخفف عبارت SMIL
Synchronized Multimedia Integration Language
SMIL ، استانداردی برای نمایش های س...
MMDS
مخفف عبارت MMDS
Multichannel Multipoint Distribution Service
یک سری باند فرکانس رادیویی که در ا...
BREW
مخفف عبارت BREW
Binary Run-time Environment for Wireless
BREW ( محیط زمان جریان دودویی برای...