لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 04:18
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سر...
MCSA
مخفف عبارت MCSA
Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مد...
BDS
مخفف عبارت BDS
BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهوا...
ADOS
مخفف عبارت ADOS
Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص ...
IPPF
مخفف عبارت IPPF
International Professional Practices Framework
انجمن حسابرسان داخلی که در سال ۱۹۴...
EBU
مخفف عبارت EBU
European Broadcasting Union
اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی (به...
نوپا
مخفف عبارت نوپا
نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایر...
KM
مخفف عبارت KM
Knowledge Management
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیر...