لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:40
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی ...
DDC
مخفف عبارت DDC
Division of Disease Control
کنترل کننده‌های مرکزی و بیشتر واحد...
ساپتا
مخفف عبارت ساپتا
سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان
در راستای توسعه بانکداری الکترونیک...
MCSA
مخفف عبارت MCSA
Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مد...