مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

API
مخفف عبارت API
Application Programming Interface
رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار...
OS
مخفف عبارت OS
Operating System
سیستم‌عامل یا سامانهٔ عامل نرم‌افزاری...