لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 26 دی 1397 - 09:05
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IAC
مخفف عبارت IAC
Institute for the African Child
کنفرانس کمیته بین آفریقایی در مورد...
PACS
مخفف عبارت PACS
Picture Archieving and Communication System
سامانه بایگانی و تبادل تصویر معروف...
نداجا
مخفف عبارت نداجا
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
(نداجا) یکی از قوای چهار گانه اجا ...