لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 04:30
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NSTX
مخفف عبارت NSTX
National Spherical Torus Experiment
آزمایش ملی چنبره کروی مشهور به NST...