لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:10
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NSTX
مخفف عبارت NSTX
National Spherical Torus Experiment
آزمایش ملی چنبره کروی مشهور به NST...