لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 20:44
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ساما
مخفف عبارت ساما
سامانه اطلاعات موثر اشخاص
سامانه ساما: اطلاعات کارچاقکن‌ها، ...
نیما
مخفف عبارت نیما
نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی
سامانه نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی ...
SCAM
مخفف عبارت SCAM
Séquentiel Couleur à Mémoire
سکام، (به فرانسوی به معنای رنگ متو...
BDS
مخفف عبارت BDS
BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهوا...
UTM
مخفف عبارت UTM
Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس ...
سجا
مخفف عبارت سجا
سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران
سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران
سجام
مخفف عبارت سجام
سامانه جامع اطلاعات مشتریان
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادا...
ROC
مخفف عبارت ROC
Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی ...
ICRS
مخفف عبارت ICRS
International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با ن...
IERS
مخفف عبارت IERS
International Earth Rotation and Reference Systems S ...
سرویس بین‌المللی چرخش زمین و سامان...
نوپا
مخفف عبارت نوپا
نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایر...
LIMS
مخفف عبارت LIMS
Laboratory Information Management System
سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (L...
AIS
مخفف عبارت AIS
Accounting Information System
سامانه اطلاعاتی حسابداری (AIS) سام...
پاد
مخفف عبارت پاد
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
سامانه پاد (پایگاه اطلاع‌رسانی دول...
SUDOC
مخفف عبارت SUDOC
Système Universitaire de Documentation
سامانه مستندات دانشگاهی به اختصار ...