لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:35
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CEN
مخفف عبارت CEN
Comité Européen de Normalisation
CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردها...
NARA
مخفف عبارت NARA
National Archives and Records Administration
دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا، م...
BMS
مخفف عبارت BMS
Building Management System
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بکا...