لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 اسفند 1397 - 23:07
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CEN
مخفف عبارت CEN
Comité Européen de Normalisation
CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردها...
NARA
مخفف عبارت NARA
National Archives and Records Administration
دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا، م...
BMS
مخفف عبارت BMS
Building Management System
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بکا...