لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 14:19
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CCTV
مخفف عبارت CCTV
Closed Circuit Tele Vision
تلویزیون مدار بسته، مجموعه‌ایست که...