لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 03:43
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCTV
مخفف عبارت CCTV
Closed Circuit Tele Vision
تلویزیون مدار بسته، مجموعه‌ایست که...