لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 27 آذر 1397 - 16:54
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

VPAID
مخفف عبارت VPAID
Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کنند...
QZSS
مخفف عبارت QZSS
Quasi-Zenith Satellite System
متشکل از ۳ ماهواره‌است که یک سیستم...
AGPS
مخفف عبارت AGPS
Assisted Global Positioning System
به معنای دستیار سیستم موقعیت یاب ج...
EBCT
مخفف عبارت EBCT
Electron Beam Computed Tomography
مقطع‌نگاری رایانه‌ای با پرتو الکتر...
GRD
مخفف عبارت GRD
Gastroesophageal Reflux Disease
ریفلاکس معده‌ای مروی یا ریفلاکس گا...