لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 10:37
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TPPA
مخفف عبارت TPPA
Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم (ا...
VPAID
مخفف عبارت VPAID
Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کنند...
QZSS
مخفف عبارت QZSS
Quasi-Zenith Satellite System
متشکل از ۳ ماهواره‌است که یک سیستم...
AGPS
مخفف عبارت AGPS
Assisted Global Positioning System
به معنای دستیار سیستم موقعیت یاب ج...
EBCT
مخفف عبارت EBCT
Electron Beam Computed Tomography
مقطع‌نگاری رایانه‌ای با پرتو الکتر...
GRD
مخفف عبارت GRD
Gastroesophageal Reflux Disease
ریفلاکس معده‌ای مروی یا ریفلاکس گا...