لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 13:21
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ILCOR
مخفف عبارت ILCOR
International Liaison Committee on Resuscitation
کمیته رابط بین‌المللی احیا (ILCOR)...
UNIX
مخفف عبارت UNIX
Universal Interactive Executive
یونیکس یک سیستم‌عامل با قابلیت چند...