مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRIWF
مخفف عبارت IRIWF
Islamic Republic of Iran Weightlifting Federation
فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی...
CCO
مخفف عبارت CCO
Chief Communications Officer
کارشناس روابط عمومی ( مدیر روابط عمومی...
RTI
مخفف عبارت RTI
Reproductive Tract Infections
عفونت دستگاه تناسلی ( RTI ) ممکن است...
OWL
مخفف عبارت OWL
Web Ontology Language
زبان هستی‌شناسی وب یا آوُ‌ل (OWL) زبانی...
BPD
مخفف عبارت BPD
Borderline Personality Disorder
اختلالات شخصیتی مرزی یا BPD یک نوع...
IISA
مخفف عبارت IISA
Iranian International Studies Association
انجمن ايراني روابط بين الملل اهداف...
ISPE
مخفف عبارت ISPE
Iranian Society of Petroleum Engineering
انجمن مهندسی نفت ایران در چارچوب...
PERT
مخفف عبارت PERT
Program Evaluation and Review Technique
فن ارزیابی و بررسی برنامه. یک روش...
IMTS
مخفف عبارت IMTS
Improved Mobile Telephone Service
سرویس تلفن موبایل پیشرفته به اختصار...
CRM
مخفف عبارت CRM
Customer Relationship Management
مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندها...