لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:32
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ساپتا
مخفف عبارت ساپتا
سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان
در راستای توسعه بانکداری الکترونیک...
سجام
مخفف عبارت سجام
سامانه جامع اطلاعات مشتریان
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادا...
NNSS
مخفف عبارت NNSS
Navy Navigation Satellite System
سامانه ناوبری ترنزیت یا ناوست یا N...
PICC
مخفف عبارت PICC
Peripherally Inserted Central Catheter
کاتتر مرکزی کاشته از راه پیرامونی ...
IQ
مخفف عبارت IQ
Installation Qualification
پارمترهایی استاندارد که در موقع نص...
TUSRC
مخفف عبارت TUSRC
Tehran Urban Suburban Railway Company
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مت...
FHSS
مخفف عبارت FHSS
Frequency Hopping Spread Spectrum
FHSS بطور كلي براي ارتباطات نظامي ...
MPT
مخفف عبارت MPT
Ministry of Post & Telecommunication
سازمان وزارت پست و ارتباطات راه دو...