لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 03:56
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ESC
مخفف عبارت ESC
Electronic Stability Control
کنترل پایداری الکترونیکی به اختصار...