لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 3 شهریور 1398 - 01:13
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MPAA
مخفف عبارت MPAA
Motion Picture Association of America
انجمن سینمایی آمریکا یا به‌شکل خلا...
NARA
مخفف عبارت NARA
National Archives and Records Administration
دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا، م...