لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 05:14
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MPAA
مخفف عبارت MPAA
Motion Picture Association of America
انجمن سینمایی آمریکا یا به‌شکل خلا...
NARA
مخفف عبارت NARA
National Archives and Records Administration
دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا، م...