لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 27 آذر 1397 - 17:12
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CCO
مخفف عبارت CCO
Chief Communications Officer
کارشناس روابط عمومی ( مدیر روابط ع...
AIS
مخفف عبارت AIS
Accounting Information System
سامانه اطلاعاتی حسابداری (AIS) سام...
IGBT
مخفف عبارت IGBT
Insulated Gate Bipolar Transistor
ترانزیستور دو قطبی با درگاه عایق ش...