لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 21:28
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SDE
مخفف عبارت SDE
Stochastic Differential Equation
یک معادله ی دیفرانسیل تصادفی یا St...
PDE
مخفف عبارت PDE
Partial Differential Equations
معادلات دیفرانسیل با مشتقات پاره‌ا...
ETC
مخفف عبارت ETC
Electronic Traction Control
کنترل کشش الکترونیک خودرو (که در س...