مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MM
مخفف عبارت MM
Malignant Mesothelioma
نوعی سرطان است که در ملانوسیت‌ها...
AWACS
مخفف عبارت AWACS
Airborne Warning And Control System
سیستم کنترل و هشدار هوایی (آواکس یا...
IIAF
مخفف عبارت IIAF
Imperial Iranian Air Force
نیروی هوایی ایران در دوران پهلوی نیروی...
MDS
مخفف عبارت MDS
Myelodysplastic Syndrome
سندرم میلودیسپلاستیک (MDS) ناهنجاری در...
VHS
مخفف عبارت VHS
Viral Hemorrhagic Septicemia
بیماری خون‌ریزی پوزه از بیماری‌های...