مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPT
مخفف عبارت NPT
Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام خواب...
CRH
مخفف عبارت CRH
Corticotropin-Releasing Hormone
تنظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد...
TOLIMO
مخفف عبارت TOLIMO
Test Of Language by the Iranian Measurement Organizations
تولیمو یک آزمون زبان انگلیسی است که در...
CPCR
مخفف عبارت CPCR
Cardio Pulmonary Cerebral Resuscitation
اقداماتی است كه به منظور برقراری گردش...
CDN
مخفف عبارت CDN
Content Delivery Network
یکی از تکنولوژی های محبوب وبمسترها CDN...
LP
مخفف عبارت LP
Linear Programming
برنامه‌نویسی خطی ، روشی برای پیدا کردن...
HDD
مخفف عبارت HDD
Hard Drive Disk
دیسک سخت وسیله‌ای است با یک یا چند صفحه...