لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 05:18
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSAP
مخفف عبارت PSAP
Personal Sound Amplification Products
دستگاه تقویت کننده صوتی شخصی ( مثل...
OCT
مخفف عبارت OCT
Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، ن...
DMIS
مخفف عبارت DMIS
Disaster Management Information System
نرم‏افزار مدیریت بحران
كليه گ...
IQ
مخفف عبارت IQ
Installation Qualification
پارمترهایی استاندارد که در موقع نص...
ساها
مخفف عبارت ساها
سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد
اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های...