مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

INES
مخفف عبارت INES
International Nuclear Event Scale
مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES )...
USCS
مخفف عبارت USCS
Unified Soil Classification System
سیستم طبقه بندی متحد خاک که در انگلیسی...
PNN
مخفف عبارت PNN
Probabilistic Neural Network
یک نوع شبکه عصبی است که احتمال عضویت یک...
VIP
مخفف عبارت VIP
Very Important Person
در مراسم، جشنواره‌ها، فرودگاه‌ها،...