لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 11:27
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRTM
مخفف عبارت SRTM
Shuttle Radar Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری شاتل رادار که ب...
INES
مخفف عبارت INES
International Nuclear Event Scale
مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( I...
CEN
مخفف عبارت CEN
Comité Européen de Normalisation
CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردها...
MPAA
مخفف عبارت MPAA
Motion Picture Association of America
انجمن سینمایی آمریکا یا به‌شکل خلا...
ISPE
مخفف عبارت ISPE
Iranian Society of Petroleum Engineering
انجمن مهندسی نفت ایران در چارچوب ا...
IDL
مخفف عبارت IDL
International Date Line
خط روزگَردان یا خط بین‌المللی زمان...