لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:16
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TSL
مخفف عبارت TSL
Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگ...