لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 02:51
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

وبدا
مخفف عبارت وبدا
وزارت بهداشت، درمان و آموزش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
JCT
مخفف عبارت JCT
Juxtaglomerular Cell Tumor
تومور سلول جنب‌گلومرولی که نام دیگ...
SSRIs
مخفف عبارت SSRIs
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
مهارکننده‌های بازجذب سروتونین با ن...
MTA
مخفف عبارت MTA
Mineral Trioxide Aggregate
MTA نام اختصاري مينرال‌تري‌اكسيدآگ...
ETAT
مخفف عبارت ETAT
Emergency Triage Assessment and Treatment
ارزیابی اضطراری تریاژ و درمان (دور...
HSCT
مخفف عبارت HSCT
Hematopoietic Stem Cell Transplantation
"پیوند سلولهای بنیادی خونساز" که...
GRD
مخفف عبارت GRD
Gastroesophageal Reflux Disease
ریفلاکس معده‌ای مروی یا ریفلاکس گا...
smbu
مخفف عبارت smbu
Shahid Beheshti University of Medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
TPA
مخفف عبارت TPA
Tissue plasminogen activator
فعال کننده بافتی پلاژسمینوژن بهتری...
SAD
مخفف عبارت SAD
Seasonal Affective Disorder
اختلال عاطفی فصلی یا موسمی (با نام...
BNCT
مخفف عبارت BNCT
Boron Neutron Capture Therapy
درمان با گیراندازی نوترون بور مشهو...
BNCT
مخفف عبارت BNCT
Boron Neutron Capture Therapy
درمان با گیراندازی نوترون بور مشهو...