لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 12:14
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MAC
مخفف عبارت MAC
Minimum Alveolar Concentration
حداقل غلظت آلوئولی یا به اختصار MA...
TPA
مخفف عبارت TPA
Tissue plasminogen activator
فعال کننده بافتی پلاژسمینوژن بهتری...