لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 05:04
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MAC
مخفف عبارت MAC
Minimum Alveolar Concentration
حداقل غلظت آلوئولی یا به اختصار MA...
TPA
مخفف عبارت TPA
Tissue plasminogen activator
فعال کننده بافتی پلاژسمینوژن بهتری...