لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 03:57
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IPPF
مخفف عبارت IPPF
International Professional Practices Framework
انجمن حسابرسان داخلی که در سال ۱۹۴...
BGP
مخفف عبارت BGP
Border Gateway Protocol
پروتکل دروازه‌ای مرزی یا بی‌جی‌پی ...
FEMA
مخفف عبارت FEMA
Federal Emergency Management Agency
سازمان مدیریت بحران فدرال که به اخ...
UPVC
مخفف عبارت UPVC
Unplasticised Poly Vinyl Chloride
پلی ونیل کلراید غیر پلاستیکی (UPVC...
NIC
مخفف عبارت NIC
National Intelligence Council
شورای اطلاعات ملی آمریکا مرکزی در ...
KGB
مخفف عبارت KGB
Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti
کِی‌جی‌بی (KGB) مخفف نام اداره اطل...
SLE
مخفف عبارت SLE
Systemic Lupus Erythematosus
لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیس...
CFDA
مخفف عبارت CFDA
Catalog of Federal Domestic Assistance
کاتالوگی از فدرال کمک های داخلی
IPN
مخفف عبارت IPN
Infectious Pancreatic Necrosis
فساد عفونی لوزالمعده از بیماری‌های...
ETC
مخفف عبارت ETC
Electron Transport Chain
زنجیره انتقال الکترون مجموعه‌ای اس...
DHS
مخفف عبارت DHS
Department of Homeland Security
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمر...
ناجا
مخفف عبارت ناجا
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پلیس ایران است که در سال ۱۳۷۰ خورش...